Oddział Miejscowy

w Lidzbarku Warmińskim

Oddział Miejscowy JDP w Lidzbarku Warmińskim oferuje usługi prywatnego transportu sanitarnego w następujących standardach:

 

·         Transport sanitarny- przeznaczony dla chorych, którzy nie mogą poruszać się samodzielnie, ale nie wymagają ciągłej opieki medycznej. W skład zespołu transportowego wchodzi kierowca i sanitariusz (os. Przeszkolona z zakresu zaawansowanej pierwszej pomocy)

 

·         Podstawowy Transport Medyczny- przeznaczony dla pacjentów w stanie ogólnym dobrym, którzy na czas transportu wymagają opieki medycznej w postaci ratownika medycznego lub pielęgniarki. W skład zespołu wchodzi ratownik medyczny/pielęgniarka i kierowca.

 

·         Specjalistyczny Transport Medyczny- przeznaczony dla pacjentów wymagających ciągłej opieki lekarskiej. Transport realizowany jest przez Zespół Oddziału Olsztyńskiego, w skład którego wchodzą: lekarz, ratownik medyczny/pielęgniarka, ratownik- kierowca.

 

Transport może być realizowany po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i standardu transportu. Pacjent musi mieć zaświadczenie od lekarza rodzinnego, że stan zdrowia pacjenta pozwala na realizację transportu.

 

DYŻURNY TELEFON:

697 994 062