Oddział Miejscowy

w Lidzbarku Warmińskim

First Responder (ang. Pierwszy Rzut) – jest to pierwszy w Polsce, pilotażowy projekt specjalistycznej grupy ratownictwa medycznego wdrażany przez Stowarzyszenie JDP. Projekt ten przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Lidzbarku Warmińskim jest właśnie wprowadzany w Oddziale Miejscowym JDP w Lidzbarku Warmińskim. Grupa miałaby na mocy porozumienia działać w strukturach OSP w Lidzbarku Warmińskim.

Jest to Grupa składająca się z:

Ratowników-Strażaków OSP/PSP,

Ratowników Medycznych,

Pielęgniarek Ratunkowych,

Lekarzy – członków JDP.

uczestnicząca w działaniach ratowniczych na terenie Powiatu Lidzbarskiego.Grupa FR jest suplementem systemu ratownictwa medycznego Powiatu Lidzbarskiego. Jest pierwszym etapem w tworzeniu Grupy Szybkiego Reagowania.

Zadania i cele Grupy FR:

Zabezpieczenie medyczne działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki OSP i PSP

Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w zdarzeniach z zagrożeniem życia i zdrowia poszkodowanych w sytuacjach gdy karetka systemowa realizuje inne wezwanie i czas jej przybycia opóźni się

Organizacja punktu medycznego podczas zdarzeń mnogich i masowych

Zadania dodatkowe Grupy FR:

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych oraz imprez rekreacyjno- sportowych

Uczestnictwo w różnego rodzaju zawodach ratownictwa medycznego oraz ciągłe podnoszenie wiedzy swoich członków

Organizacja szkoleń i seminariów dla członków Grupy FR